Tunisian strike

Tunisian General Labor Union to Hold Strike
Tunisian General Labor Union to Hold Strike

The Tunisian General Labor Union (UGTT) will organize a strike today to protest President Kais…